Jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kokouksen päätöksellä ja näiden seuran sääntöjen 9§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka täyttävät seuraavat jäseneksi pääyä koskevat ehdot:

-Maanomistaja sekä hänen puolisonsa ja rintaperillisensä voidaan hyväksyä maanomistajajäseneksi kun on tehnyt yhdistyksen kanssa sen toimialueella sijaitsevasta vähintään 10ha suuruisesta kiinteistöstä vastikkeettoman metsästysvuokrasopimuksen.

Maanomistajajäsenen ei tarvitse suorittaa liittymismaksua eikä vuosittaista jäsenmaksua.

- Maksavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimialueella asuva maata omistamaton henkilö sekä yhdistyksen toimialueella syntynyt, mutta muualla asuva henkilö. Lisäksi maksavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä maanomistajan perheenjäsen. Jäsenyys päättyy toimialueelta pois muutettaessa.

Jäsenet ovat maanomistajajäseniä, maksavia tai kunnia jäseniä.

Maksavat jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun heinäkuun 31 päivään mennessä.

Liittymismaksu maksavilta jäseniltä 100€ ja vuosittainen jäsenmaksu 40€ (vuonna 2014) Sis. SML:n jäsenmaksun (8€)

-Kunniajäseniksi hyväksytään 80 vuotta täyttänyt jäsen. Kunniajäsen säilyttää kaikki jäsenoikeutensa, mutta hänen ei tarvitse maksaa vuosittaista jäsenmaksua.

-Yhdistyksen toimialueella tarkoitetaan sille vuokrattujen alueitten muodostamaa metsästysaluekokonaisuutta.

Jäseneksi haku tapahtuu kirjallisesti.

Toimita allekirjoitettu vapaamuotoinen hakemus kirjeellä, skannattuna seuran sähköpostiin tai suoraan puheenjohtajalle/sihteerille edeltävän vuoden loppuun mennessä jotta hakemus ehditään käsitellä johtokunnan kokouksessa!

Valmiita jäsenhakemuspohjia löytyy internetistä, esimerkiksi metsästäjäliiton hakemuspohja.

Uuden jäsenen on suotavaa olla paikalla yhdistyksen vuosikokouksessa jossa hakemusta käsitellään.