Ampumaradan järjestyssäännöt

1. Tervetuloa Karhukivalon Erä ry:n ampumaradalle.


2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.


3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän (Karhukivalon Erä ry) hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.


4. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Karhukivalon Erä ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on myynyt käyttö oikeuden. Yksityinen henkilö maksaa 10 euroa kerta tai 50 euroa kalenterivuosi. Tosite seuran tilille on pidmaksetusta ettävä mukana kun ampuu radalla. Kertamaksut voi maksaa lippaaseen.

5.Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.
Ratalaitteissa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja tauluja.


7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.


8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.


9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.


10. Radan teknisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.


11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.


12. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä


13. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana


14. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

AMPUMARADALLA VALVONTAKAMERA.

Ammunta on keskeytettävä heti, jos

- ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
- ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
- ihminen, eläin (jänis, vast), havaitaan ampumapaikan etupuolella
- syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on heti keskeytettävä.

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Toiminta ampumaradalla

Saapuessasi radalle:

. ilmoita vahtimestarille tai vastaavalle laji, jota haluat ampua,
. nosta punainen varolippu salkoon
· merkitse nimesi ratapäiväkirjaan,
· tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
· totea ampumapaikan kunto
· huolla aseesi sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle,
· tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
· tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
· suojaa kuulosi ammunnan aikana
· suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
· tarkista ase ammunnan päättymisen jälkeen
· huomioi muiden ampuminen

Poistuessasi ampumapaikalta:

· varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
· kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan,
· paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan,
· huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
· lukitse mitä olet avannut
· sammuta tarpeettomat virrat
· tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
· ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan vahtimestarille
· merkitse nimesi kohdalle radalta poistumisaika ja ratapäiväkirjaan ampumasi laukausmää ja kaliberi
. laske punainen varolippu alas

Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi vahtimestarille. Merkitse asia ratapäiväkirjaan.

Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko.

Karhukivalon Erä Ry